Obnova místních komunikací v Příbrami

0 0 0

 

 Logo Ministerstva pro místní rozvoj

 

Název projektu Obnova místních komunikací v Příbrami
Poskytovatel dotace

Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Dotační titul: Podpora a rozvoj regionů 

Program: 11782 – Podpora rozvoje regionů 2019+

Stručný popis projektu

Předmětem projektu byla rekonstrukce místních komunikací v Příbrami, které byly poškozené především vlivem stáří a taktéž vinou překopů z důvodu rekonstrukcí inženýrských sítí. Jedná se o realizaci čtyř úseků místních komunikací na území města Příbram (U Školy - Brodská, Strakonická, U Kasáren, Sázky - Brod). Komunikace byly rekonstruovány v celkové ploše 12.598,20 m2.

Celkové výdaje na realizaci projektu 8.141.218,65 Kč
Celková poskytnutá dotace 4.070.609,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města 4.070.609,65 Kč
Termín realizace 2019

 Počet zobrazení: 798 | Aktualizováno: 21. 06. 2021