Adaptační skup. pro děti cizince migrující z Ukr. na území ORP Příbram

0 0 0

  

 

Název projektu Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny na území ORP Příbram
Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Stručný popis projektu

Jedná se o podporu volnočasových adaptačních skupiny pro děti cizinců od 3 do 15 let migrujících z Ukrajiny, které pobývají v ČR. Adaptační skupiny slouží ke snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem. Účelem je podpora adaptace a socializace ukrajinských dětí, podpora rozvoje jazykových dovednostní v českém jazyce a příprava dětí na nástup do českých škol.

Celková poskytnutá dotace z MŠMT max. 7.320.000,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 0,00 Kč
Termín realizace 04/2022 - 08/2022


Počet zobrazení: 515 | Aktualizováno: 30. 06. 2022