Odbahnění a rekonstrukce malé vodní nádrže Kaňka

0 0 0

    

Název projektu Odbahnění a rekonstrukce malé vodní nádrže Kaňka
Poskytovatel dotace Ministerstvo zemědělství ČR
Stručný popis projektu

 

Předmětem projektu je je rekonstrukce a zkapacitnění sdruženého objektu a odstranění sedimentu z prostoru zátopy malé vodní nádrže Kaňka. Jedná se o rekonstrukci stávající malé vodní nádrže. Předmětem rekonstrukce je zkapacitnění bezpečnostního přelivu na Q100 a odstranění nahromaděného sedimentu v prostoru zátopy. Objekt bude prodloužen do zátopy, jinak bude vzhled stavby zachován ve stávajícím stavu.

 

Předpokládané celkové výdaje na realizaci projektu 3.219.629,00 Kč
Předpokládaná výše dotace z MZe 1.486.000,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 1.733.629,00 Kč
Termín realizace od 10/2021 do 10/2022

 

Fotodokumentace - finální stav, publicita projektuPočet zobrazení: 632 | Aktualizováno: 11. 07. 2022