Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Oranžový přechod v ulici Čs. armády


Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ

Název projektu Oranžový přechod v ulici Čs. armády
Program Nadace ČEZ - Oranžový přechod
Stručný popis projektu

Projekt řeší situaci přechodu umístěného v ulici Čs. armády v blízkosti autobusového nádraží. V místě přechodu se pohybuje velký počet chodců, včetně dětí. Instalací osvětlení se přechod stane bezpečnějším pro chodce a viditelnějším pro řidiče. Projekt prospěje bezpečnosti silničního provozu, bude sníženo riziko střetu automobilu s chodcem.

 

Celkové výdaje na realizaci projektu  148.225,00 Kč
  • způsobilé výdaje
148.225,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z Nadace ČEZ 120.000,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 48.225,00 Kč
Termín realizace 01/2020 - 03/2020

 Počet zobrazení: 319 | Aktualizováno: 10. 10. 2019