Aktualizace a digitalizace povodňového plánu ORP Příbram

0 0 0

Logo Operačního programu Životní prostředí

Pohled na vybudovaný hlásný profil na Příbramském potoce - lokalita Ryneček

Název projektu Aktualizace a digitalizace povodňového plánu ORP Příbram, včetně vybudování hlásných profilů kategorie C
Operační program Operační program Životní prostředí
Stručný popis projektu Předmětem projektu byla aktualizace a digitalizace povodňového plánu ORP Příbram včetně vybudování 11 hlásných profilů kategorie C na tocích: Příbramský potok, Litavka, Obecnický potok, Kocába, Hrádecký potok, Lazský potok, Modřejka, Svojšický potok, Těšínský potok a Skalice. Cílem projektu bylo provedení digitalizace povodňového plánu ORP Příbram a umožnění kvalitnějšího propojení povodňových plánů obcí na území obce s rozšířenou působností Příbram s již digitalizovaným povodňovým plánem Středočeského kraje. Digitální povodňový plán je zpřístupněn na webových stránkách Města Příbram (www.pribram.eu).
Celkové výdaje na realizaci projektu 1.793.436,00 Kč
  • způsobilé výdaje
1.793.436,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z OP ŽP 1.614.092,40 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 179.343,60 Kč
Termín realizace 12/2011 - 12/2012

Zprávy v tisku

FotodokumentacePočet zobrazení: 4939 | Aktualizováno: 06. 05. 2014