Realizace energetických úspor DPS Průběžná 143, Příbram III

0 0 0

Logo Operačního programu Životní prostředí

Pohled na zateplenou budovu DPS

Název projektu Realizace energetických úspor DPS Průběžná 143, Příbram III
Operační program Operační program Životní prostředí
Stručný popis projektu Předmětem projektu byla realizace energeticky úsporného projektu na objektu dle doporučení energetického auditora. Opatření se zaměřily na zlepšení tepelně technických vlastností jednotlivých konstrukcí. Jednalo se o kontaktní zateplení stěnových konstrukcí, odstranění meziokenních vložek, jejich vyzdění a následné zateplení. Řešilo se zateplení ploché střechy zateplovacím systémem a vyměnily se dřevěná a kovová okna za okna s termoizolačním zasklením. Luxfery v čelní části pláště se zazdily a zateplily. Cílem projektu bylo na základě navržených energetických opatření snížit energetickou náročnost budovy, která byla z tohoto hlediska nehospodárná. Realizované opatření vedla k dosažení nízkoenergetického nebo vyššího energetického standartu náročnosti budovy a ke snížení emisí.
Celkové výdaje na realizaci projektu 5.678.892,60 Kč
  • způsobilé výdaje
3.522.586,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
2.156.306,60 Kč
Celková poskytnutá dotace z OP ŽP 3.170.327,40 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 2.508.565,20 Kč
Termín realizace 12/2010 - 11/2011

Zprávy v tisku

Fotodokumentace

 

 Počet zobrazení: 4595 | Aktualizováno: 28. 03. 2014