Realizace energetických úspor DPS Jana Drdy 494, Příbram VII

0 0 0

Logo Operačního programu Životní prostředí

Pohled na zateplenou budovu DPS

Název projektu Realizace energetických úspor DPS Jana Drdy 494, Příbram VII
Operační program Operační program Životní prostředí
Stručný popis projektu Předmětem projektu byla realizace energeticky úsporného projektu na objektu domu s pečovatelskou službou, dle doporučení energetického auditora. Projekt byl zaměřen na zlepšení tepelně technických vlastností jednotlivých konstrukcí (kontaktní zateplení stěnových konstrukcí, vyzdění meziokenních vložek a jejich následné zateplení). Dále byla zateplena plocha jednoplášťové střechy a stropní konstrukce. Vyměnila se stará kovová okna a plechové dveře v nejvyšší části schodišťového prostoru. Cílem projektu byla na základě navržených energetických opatření snížena energetická náročnost budovy, která byla z tohoto hlediska nehospodárná. Realizovaná opatření vedla k dosažení nízkoenergetického nebo vyššího energetického standartu náročnosti budovy a ke snížení emisí.
Celkové výdaje na realizaci projektu 2.691.803,20 Kč
  • způsobilé výdaje
1.617.581,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
1.074.222,20 Kč
Celková poskytnutá dotace z OP ŽP 1.445.822,90 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 1.245.980,30 Kč
Termín realizace 07/2010 - 10/2010

Zprávy v tisku

Tiskové zprávy

Fotodokumentace

 

 

 

 Počet zobrazení: 4713 | Aktualizováno: 28. 03. 2014