Realizace energetických úspor v objektu ZŠ - Březové Hory

0 0 0

Logo Operačního programu Životní prostředí

Pohled na zateplenou budovu ZŠ

Název projektu Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Příbram - Březové Hory
Operační program Operační program Životní prostředí
Stručný popis projektu Předmětem projektu byla realizace energeticky úsporného projektu na objektu dle doporučení energetického auditora. Opatření se zaměřily na zlepšení tepelně technických vlastností jednotlivých konstrukcí. Provedlo se kontaktní zateplení obvodového zdiva včetně soklů, zateplení stropu do půdy, zateplení střechy přístavku, výměna všech oken a bočních dveří. Vyměnily se luxfery za okna, boční vchodové dveře za zateplené a nadsvětlíky se nahradily izolačním zasklením. U tělocvičny se vyměnila všechna okna, vstupní dveře, zateplily se obvodové zdi a přízemní sokly. Cílem projektu bylo na základě navržených energetických opatření snížit energetickou náročnost budovy, která byla z tohoto hlediska nehospodárná. Realizovaná opatření vedly k dosažení nízkoenergetického nebo vyššího energetického standartu náročnosti budovy a ke snížení emisí.
Celkové výdaje na realizaci projektu 13.859.392,50 Kč
  • způsobilé výdaje
8.882.537,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
4.976.855,50 Kč
Celková poskytnutá dotace z OP ŽP 7.994.283,30 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 5.865.109,20 Kč
Termín realizace 12/2010 - 12/2011

Zprávy v tisku

FotodokumentacePočet zobrazení: 4667 | Aktualizováno: 27. 03. 2014