Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Příbram - nám. 17. listopadu

0 0 0

Logo Operačního programu Životní prostředí

Pohled na instalované kontejnery - nám. 17. listopadu

Název projektu Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Příbram - nám. 17. listopadu
Operační program Operační program Životní prostředí
Stručný popis projektu Předmětem projektu bylo vybudování podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Cílem projektu bylo zvýšit počet separačních hnízd na sběr tříděného odpadu a snížit podíl recyklovatelného odpadu ve směsném komunálním odpadu.
Celkové výdaje na realizaci projektu 1.021.035,25 Kč
  • způsobilé výdaje
1.021.035,25 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z OP ŽP 918.930,93 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 102.104,32 Kč
Termín realizace 10/2014 - 12/2014

Zprávy v tisku

FotodokumentacePočet zobrazení: 5207 | Aktualizováno: 16. 04. 2015