Realizace energetických úspor - MŠ Jungmannova 91, Příbram III

0 0 0

Logo Operačního programu Životní prostředí

Název projektu Realizace energetických úspor - MŠ Jungmannova 91, Příbram III
Operační program Operační program Životní prostředí
Stručný popis projektu Předmětem projektu je zateplení objektu Mateřské školy Jungmannova 91.
Bude provedeno zateplení obvodového pláště budovy a střechy, vymění se
výplně otvorů (okna a vstupní dveře), tak aby byly sníženy ztráty
tepla budovy. Cílem projektu je zateplení budovy, snížení její
energetické náročnosti a produkce CO2.
Celkové výdaje na realizaci projektu 3.967.569,48 Kč
  • způsobilé výdaje
2.874.824,48 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
1.092.745,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z OP ŽP 2.587.341,60 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 1.380.227,88 Kč
Termín realizace 07/2015 - 10/2015


Počet zobrazení: 4190 | Aktualizováno: 12. 06. 2015