Realizace energetických úspor - Mateřská škola V Zahradě

0 0 0

Logo Operačního programu Životní prostředí

Název projektu Realizace energetických úspor - Mateřská škola V Zahradě
Operační program Operační program Životní prostředí
Stručný popis projektu Předmětem projektu je zateplení objektu Mateřské školy V Zahradě.
Bude provedeno zateplení obvodového pláště budovy a střechy, vymění se
výplně otvorů (okna a vstupní dveře), tak aby byly sníženy ztráty
tepla budovy. Cílem projektu je zateplení budovy, snížení její
energetické náročnosti a produkce CO2.
Celkové výdaje na realizaci projektu 1.155.311,78 Kč
  • způsobilé výdaje
787.520,78 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
367.790,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z OP ŽP 708.768,69 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 446.542,09 Kč
Termín realizace 07/2015 - 10/2015

 Počet zobrazení: 3402 | Aktualizováno: 12. 06. 2015