Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram - 4. etapa

0 0 0

Logo Operačního programu Životní prostředí

 

Název projektu Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram - 4. etapa
Operační program Operační program Životní prostředí
Stručný popis projektu Předmětem 4. etapy je regenerace zeleně ve městě Příbram, v parku Střelovna, parčíku Zátiší a v ulici Nad Kaňkou. V rámci realizace bude provedeno kácení dřevin, odstranění pařezů, ošetření a výsadba dřevin. Cílem projektu je revitalizace a regenerace veřejné zeleně ve městě Příbram. Jedná se o celkové ozdravění zachovalých dřevin jejich ošetřením, v některých případech asanací dřevin a dále výsadba nových stromů a keřů.
Celkové výdaje na realizaci projektu 1.875.679,00 Kč
  • způsobilé výdaje
1.593.721,41 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
281.957,59 Kč
Celková poskytnutá dotace z OP ŽP 1.195.291,05 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 680.387,95 Kč
Termín realizace 10/2013 - 09/2014

Zprávy v tisku

FotodokumentacePočet zobrazení: 4382 | Aktualizováno: 29. 04. 2014