Pořízení samosběrného a kropícího vozu na úklid města Příbram

0 0 0

Logo Operačního programu Životní prostředí

Foto pořízeného samosběrného a kropicího vozu

Název projektu Pořízení samosběrného a kropícího vozu na úklid města Příbram
Operační program Operační program Životní prostředí
Stručný popis projektu Předmětem projektu bylo snížení imisní zátěže omezením prašnosti, jedná se o snížení úrovně znečištění prachovými částicemi v obytné zóně nacházející se v těsné blízkosti dopravních komunikací s vysokou frekvencí dopravy. Cílem projektu bylo snížení úrovně suspendovaných částic PM10
v ovzduší na území města Příbram.
Celkové výdaje na realizaci projektu 4.058.563,00; Kč
  • způsobilé výdaje
3.850.636,60 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
207.926,40 Kč
Celková poskytnutá dotace z OP ŽP 3.465.572,10 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 592.990,90 Kč
Termín realizace 10/2013 - 01/2014

Zprávy v tisku

FotodokumentacePočet zobrazení: 4611 | Aktualizováno: 04. 06. 2014