Úprava zahrad v přírodním stylu při MŠ Bratří Čapků, Příbram VII

0 0 0

Logo Operačního programu Životní prostředí

Název projektu Úprava zahrad v přírodním stylu při MŠ Bratří Čapků, Příbram VII
Operační program Operační program Životní prostředí
Stručný popis projektu Předmětem projektu byla úprava zahrady, výstavba provzdušněných prostor pro tvořivou práci dětí, vodního hospodářství, realizace prezenčních stěn, přírodní zážitkové stezky, prostor pro drobný chov živočichů, krmení ptactva, pěstování a bylinková zahrádka. Projekt a jeho výstupy mají napomáhat vytváření a rozvíjení základních návyků ve vztahu k životnímu prostředí, probuzení citového vztahu k přírodě a péče o přírodu.
Celkové předpokládané výdaje na realizaci projektu 4.529.843,00 Kč
  • způsobilé výdaje
4.491.121,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
38.722,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z OP ŽP 4.042.009,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 487.834,00 Kč
Termín realizace 10/2014 - 01/2016


Počet zobrazení: 4640 | Aktualizováno: 24. 06. 2014