Úprava zahrady v přírodním stylu při MŠ Školní, Příbram VIII

0 0 0

Logo Operačního programu Životní prostředí

Název projektu Úprava zahrady v přírodním stylu při MŠ Školní, Příbram VIII
Operační program Operační program Životní prostředí
Stručný popis projektu Předmětem projektu byla úprava zahrady, výstavba provzdušněných prostor pro tvořivou práci dětí, vodního hospodářství, realizace prezenčních stěn, přírodní zážitkové stezky, terénní úpravy pro možnost zimního pohybového vyžití (sypaný kopec), prostor pro drobný chov živočichů, krmení ptactva, pěstování a bylinková zahrádka. Projekt napomáhá vytváření a rozvíjení základních návyků ve vztahu k životnímu prostředí, probuzení citového vztahu k přírodě a péče o přírodu.
Celkové předpokládané výdaje na realizaci projektu 4.352.974,00 Kč
  • způsobilé výdaje
4.255.787,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
97.187,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z OP ŽP 3.830.208,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 522.766,00 Kč
Termín realizace 10/2014 - 01/2016

 Počet zobrazení: 4749 | Aktualizováno: 24. 06. 2014