Úprava zahrady v přírodním stylu při MŠ V Zahradě, Příbram III

0 0 0

Logo Operačního programu Životní prostředí

Název projektu Úprava zahrady v přírodním stylu při MŠ V Zahradě, Příbram III
Operační program Operační program Životní prostředí
Stručný popis projektu Předmětem projektu byla úprava zahrady, výstavba provzdušněných prostor pro tvořivou práci dětí, vodního hospodářství, realizace prezenčních stěn, přírodní zážitkové stezky, prostor pro drobný chov živočichů, krmení ptactva, pěstování a bylinková zahrádka. Výstupy projektu mají pomoci vytváření a rozvíjení základních návyků ve vztahu k životnímu prostředí, probuzení citového vztahu k přírodě a péče o přírodu.
Celkové předpokládané výdaje na realizaci projektu 1.841.295,00 Kč
  • způsobilé výdaje
1.800.255,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
41.040,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z OP ŽP 1.620.230,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 221.065,00 Kč
Termín realizace 10/2014 - 01/2016

 Počet zobrazení: 4705 | Aktualizováno: 24. 06. 2014