Vybavení kompostárny Příbram

0 0 0

Logo Operačního programu Životní prostředí

 

Bubnový třídič - jeden z výstupů projektu

Název projektu Vybavení kompostárny Příbram
Operační program Operační program Životní prostředí
Stručný popis projektu

Předmětem projektu bylo pořízení vybavení stávající kompostárny Příbram, a to kolového nakladače a bubnového separátoru. Předmětné vybavení umožňuje lepší manipulaci s odpadem a nastavení frakce výsledného kompostu tak, aby bylo zajištěno co nejširší využití v rámci úprav městské zeleně.

Cílem projektu je zajištění plynulého chodu městské kompostárny, zlepšení vytřiďování jednotlivých frakcí a zlepšení možností manipulace s biologicky rozložitelným odpadem a výsledným produktem. Tím dochází ke zefektivnění zefektivnění zpracování odpadu v areálu kompostárny, a tím navýšení její kapacity.

Celkové výdaje na realizaci projektu 4.863.474,00 Kč
  • způsobilé výdaje
4.863.474,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z OP ŽP 4.377.126,60 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města 486.347,40 Kč
Termín realizace 08/2015 - 11/2015

Zprávy v tiskuPočet zobrazení: 3858 | Aktualizováno: 02. 02. 2016