Předcházení vzniku bioodpadů ve městě Příbram

0 0 0

Logo Operačního programu Životní prostředí 

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Název projektu Předcházení vzniku bioodpadů ve městě Příbram
Operační program Operační program Životní prostředí
Stručný popis projektu Předmětem podpory bylo pořízení domácích kompostérů pro obyvatele města Příbram. Pomocí systému domácího kompostování bude zabráněno vzniku bioodpadu, a tak bude zamezeno i jeho skládkování. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 484,92 t/rok.
Celkové předpokládané výdaje na realizaci projektu 2.866.090,70 Kč
  • způsobilé výdaje
2.866.090,70 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0 Kč
Celková poskytnutá dotace z OPŽP 2.436.177,09 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města 429.913,61 Kč
Termín realizace 2018

 

 Počet zobrazení: 2248 | Aktualizováno: 06. 12. 2018