Odbahnění a úpravy Čekalíkovského rybníka

0 0 0

logo Operačního programu Životní prostředí

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Název projektu Odbahnění a úpravy Čekalíkovského rybníka
Operační program Operační program Životní prostředí
Stručný popis projektu

Realizací projektu Odbahnění a úpravy Čekalíkovského rybníka v Příbrami dojde k úpravě objektu nátoku a výpustných zařízení, k opravě hráze, k odbahnění zdrže a nátokového příkopu. Po dokončení bude nádrž napuštěna se stálou hladinou a opětovně vznikne vodní prvek. Součástí modelace zdrže je vytvoření rozsáhlého litorálního pásma, které zvýší potenciál stanoviště pro vytvoření hodnotných vodních a přechodných ekosystémů.

V současném stavu, toto lokální biocentrum plní svoji funkci pouze částečně. Vodní nádrž je prázdná, se zaneseným nátokem, bez přítoku. Špatný stav hráze, nátoku a výpustného zařízení znemožňuje stálé nadržení. Voda je ve zdrži pouze po významných srážkách. Čekalíkovský rybník neplní funkci vodního prvku.

Díky opravě a odbahnění malé vodní nádrže, vytvoření oddělovacího objektu na potoce, bude obnoven přítok a stálé nadržení zátopy. V návaznosti na tento projekt bude realizovaná revitalizace zeleně na pozemcích v okolí Čekalíkovského rybníku. Postupem času dojde ke zvýšení biodiverzity o vodní a přechodové ekosystémy díky obnovenému vodnímu prvku s litorálním pásmem.

 

Celkové výdaje na realizaci projektu 2.991.009,09 Kč
Celková poskytnutá dotace z OPŽP 1.381.124,25 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města 1.609.884,84 Kč
Termín realizace 02/2021 - 09/2022

 

 

 Počet zobrazení: 1059 | Aktualizováno: 27. 01. 2021