Pořízení nádob na tříděný odpad v místních částech města Příbram

0 0 0

logo Operačního programu Životní prostředí

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Název projektu Pořízení nádob na tříděný odpad v místních částech města Příbram
Operační program Operační program Životní prostředí
Stručný popis projektu

Projekt řeší rozšíření systému odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu v místních částech města Příbram. V rámci projektu bylo pořízeno 150 ks nádob na papír a 150 ks nádob na plast do domácností, dále bude vybudováno 6 ploch pro nová sběrná hnízda a pořízeno 36 kontejnerů na papír, plast, bílé a barevné sklo, nápojový karton, kov a biologicky rozložitelný odpad do těchto sběrných hnízd.

 

Celkové výdaje na realizaci projektu 817.187,42 Kč
Celková poskytnutá dotace z OPŽP 694.609,30 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města 122.578,12 Kč
Termín realizace 09/2018 - 07/2019

Fotodokumentace

Foto nádoby

Publicita

Vybudované lokality

 

 



Počet zobrazení: 1791 | Aktualizováno: 19. 06. 2019