Pořízení nádob na tříděný odpad v místních částech města Příbram

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Název projektu Pořízení nádob na tříděný odpad v místních částech města Příbram
Operační program Operační program Životní prostředí
Stručný popis projektu

Projekt řeší rozšíření systému odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu v místních částech města Příbram. V rámci projektu bude realizováno pořízení 150 ks nádob na papír a 150 ks nádob na plast do domácností, dále bude vybudováno 6 ploch pro nová sběrná hnízda a pořízeno 36 kontejnerů na papír, plast, bílé a barevné sklo, nápojový karton, kov a biologicky rozložitelný odpad do těchto sběrných hnízd.

 

Celkové předpokládané výdaje na realizaci projektu 1.134.327,57 Kč
  • způsobilé výdaje
850.860,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
283.467,57 Kč
Celková poskytnutá dotace z OPŽP 723.231,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města 127.629,00Kč
Termín realizace 09/2018 - 07/2019

 

 Počet zobrazení: 78 | Aktualizováno: 19. 06. 2019