Studie a realizace sídelní zeleně Příbram

0 0 0

logo Operačního programu Životní prostředí

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Název projektu Studie a realizace sídelní zeleně Příbram
Operační program Operační program Životní prostředí
Stručný popis projektu

Předmětem projektu je pořízení Územní studie sídelní zeleně města Příbrami (dále ÚSSZ) a revitalizace dřevin ve 12 lokalitách, převážně uličních stromořadí. Cílem ÚSSZ pořízené v listopadu 2019 bylo zaevidovat a zhodnotit současný stav zeleně na území města Příbrami, navrhnout obnovu zeleně a opatření ke zlepšení kvality prostředí a ke zvýšení ekologické stability. Podle části navrhovaných opatření z ÚSSZ bude provedena revitalizace celkem 633 dřevin a výsadba 44 stromů.

 

Celkové výdaje na realizaci projektu 3.708.076,56 Kč
Celková poskytnutá dotace z OPŽP 3.100.503,28 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města 607.573,28 Kč
Termín realizace 02/2021 - 10/2021

 

 

 Počet zobrazení: 995 | Aktualizováno: 27. 01. 2021