Výměna technologie plynové kotelny v objektu čp. 121, Příbram

0 0 0
Název projektu Výměna technologie plynové kotelny v objektu čp. 121, Příbram
Program EFEKT 2012
Stručný popis projektu Byla rekonstruována kotelna, která zásobuje vlastní budovu č. p. 121, Příbram I. Byl nainstalován plynový kondenzační nízkoodporový dvojkotel HOVAL UltraGas 300D.
Celkové výdaje na realizaci projektu 1.428.944,33 Kč
  • způsobilé výdaje
1.428.944,33 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace 475.000,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 953.944,33 Kč
Termín realizace 09/2012 - 11/2012


Počet zobrazení: 7774 | Aktualizováno: 16. 07. 2014