Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Příbram I. etapa

0 0 0
Název projektu Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Příbram I. etapa
Program EFEKT 2021
Stručný popis projektu Byla vyměněna zastaralá svítidla veřejného osvětlení se sodíkovými výbojkami za nová svítidla s technologií LED.
Celkové výdaje na realizaci projektu 3.166.360,85 Kč
  • způsobilé výdaje
2.841.030,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
325.330,85 Kč
Celková poskytnutá dotace 1.402.365 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 1.745.845,85 Kč
Termín realizace 09/2021- 04/2022


Počet zobrazení: 215 | Aktualizováno: 25. 08. 2023