Implementace programů zlepšování kvality ovzduší (PZKO) na území města

0 0 0

logo Ministerstva životního prostředí                                             logo Státního fondu životního prostředí

 

Název projektu Implementace programů zlepšování kvality ovzduší (PZKO) na území města
Fond Státní fond životního prostředí
Stručný popis projektu

 Předmětem projektu je zpracování akčního plánu a následná podpora realizace opatření, jejichž je žadatel gestorem dle územně příslušného programu zlepšování kvality ovzduší. Po dobu trvání projektu bude zřízena nová pozice pracovníka městského úřadu na plný úvazek, jehož pracovní náplň bude vyhrazena výhradně na zpracování a následnou podporu realizace akčního plánu plněním opatření programu zlepšování kvality ovzduší.

Po vypracování akčního plánu bude tento dokument schválen zastupitelstvem města. Po schválení akčního plánu bude pracovník nadále pokračovat v koordinační činnosti a bude se podílet na administrativní podpoře realizace aktivit, které stanovil akční plán a které naplňují opatření programu zlepšování kvality ovzduší. Pracovník bude v této fázi své pracovní pozice zastřešovat komunikaci mezi odpovědnými odbory a samosprávou.

Cílem projektu je zlepšení kvality ovzduší urychlením realizace opatření uvedených v dotčeném programu, konkrétně v Programu zlepšování kvality ovzduší – Zóna Střední Čechy – CZ02.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí.

Celkové výdaje na realizaci projektu 1.411.716,00 Kč
  • způsobilé výdaje
1.411.716,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace 705.858,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 705.858,00 Kč
Termín realizace 05/2018 - 12/2020

Dokumenty

Hlavní výstup projektu Akční plán zlepšování kvality ovzduší

Hlavní výstup projektu Akční plán zlepšování kvality ovzduší - aktualizace

Hlavní výstup projektu - Akční plán zlepšování kvality ovzduší - aktualizace 2

Zprávy v tisku

Automobily jsou nejvýznamnějšími zdroji znečištění - KAHAN - únor 2019

 

 Počet zobrazení: 3717 | Aktualizováno: 14. 12. 2017