Realizace soustav DČOV v místních č. města Příbram – Bytíz a Zavržice

0 0 0

logo Ministerstva životního prostředí                                             logo Státního fondu životního prostředí

 

Název projektu Realizace soustav DČOV v místních částech města Příbram – Bytíz a Zavržice
Fond Státní fond životního prostředí
Stručný popis projektu

Předmětem projektu je realizace soustav Domovních čistíren odpadních vod v místních částech města Příbram - Bytíz a Zavržice. Výstavba DČOV včetně trubních propojů a vsakovacích objektů bude probíhat města a na pozemcích jednotlivých vlastníků vždy jedna DČOV pro jednu nemovitost. Zástavba v těchto místních částech není systematicky odkanalizována a likvidace odpadních vod z jednotlivých nemovitostí je zajištěna vyvážecími jímkami. Toto řešení je z hlediska ochrany podzemních vod a životního prostředí značně rizikové.

 

Celkové výdaje na realizaci projektu 6.481.678,00 Kč
Předpokládaná výše dotace 2.100.000,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 4.371.678,00 Kč
Termín realizace 02/2021 - 12/2021

 

 Počet zobrazení: 958 | Aktualizováno: 27. 01. 2021