Bezbariérová trasa, zastávka hromadné dopravy u 2. polikliniky - KD

0 0 0

 

Název projektu Bezbariérová trasa, zastávka hromadné dopravy u 2. polikliniky - Kulturní dům
Poskytovatel dotace Státní fond dopravní infrastruktury
Stručný popis projektu

Projekt řeší stávající chodník, který spojuje autobusovou zastávku s bezbariérovým vstupem do KD a divadla A. Dvořáka. V současné době existuje na této trase řada bariér a i bezpečnost chodců je řešena pouze provizorně formou mobilních ostrůvků.

Je navržen chodník šířky 1,9 - 4,5 m (v místě nástupní hrany zastávky) v délce 208 m podél stávajících ulic Tylova a třídy Osvobození.
Chodník je od vozovky oddělen převýšenou silniční obrubou s nášlapem 120 mm, v místech pro přecházení, nebo ukončení chodníku 20 mm. V místě nástupištní hrany zastávky bude nášlap 160 mm.
V celé délce trasy chodníku dnes chybí slepecké vodící linie. Je navrženo provedení 3 typů slepeckých vodících linií. Slepeckou vodící linii VL1 tvoří betonový sadový obrubní s nášlapem 60mm. Slepeckou vodící linii VL2 tvoří stávají podezdívka nebo pevná stěna. Slepeckou vodící linii VL3 tvoří dlaždice s drážkou (v místě přerušení slepecké vodící linie na délku větší než 8m). 
Na všech stávajících přechodech pro chodce budou provedeny varovné pásy šířky 400 mm a signální pásy 800 mm z hmatné dlažby. Signální pás dobíhá vždy až ke slepecké vodící linii.

V místě nástupištní hrany zastávky bude proveden kontrastní pás šířky 400 mm (lze provést nátěrem nebo ze zámkové dlažby – nikoli z hmatné dlažby). Stávající nevhodná pozice označníku bude přemístěna na začátek zálivu. V místě stávajícího označníku zastávky bude proveden signální pás z hmatné dlažby šířky 800 mm. V zálivu BUS bude novým vodorovným dopravním značením vyznačena zastávka délky 31 m (1x kloubový 18 m a 1x klasický – 12 m BUS).

Celkové výdaje na realizaci projektu 2.124.693,29 Kč
Celková poskytnutá dotace ze SFDI 1.486.949,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 637.744,29 Kč
Termín realizace 03/2020 - 08/2020

 

 

 Počet zobrazení: 1189 | Aktualizováno: 27. 01. 2021