Výměna sedaček v kině Příbram

0 0 0

 Logo Státního fondu kinematografie

 kino sedačky

Název projektu Výměna sedaček v kině Příbram
Poskytovatel dotace Státní fond kinematografie
Stručný popis projektu Předmětem projektu je výměna sedaček v kině Příbram. Stávající sedadla byla nainstalována před cca 25 lety a lze konstatovat, že jejich technický stav již neodpovídá dnešním standardům a požadavkům. V letošním roce bude nainstalována nová technologie promítání 3D, v souvislosti s touto úpravou proběhne i fyzická úprava hlediště kina, během které budou vybetonovány stupně, vyměněna podlahová krytina a osazeny nové sedačky. Dodávka a montáž sedadel bude provedena v celkovém počtu 259 míst k sezení, z toho 249 kusů jednosedadel a 5 kusů dvousedadel.
Celkové výdaje na realizaci projektu 1.494.948,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z IOP 350.000,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 1.144.948,00 Kč
Termín realizace 12/2016

 Zprávy v tisku

Fotodokumentace

 Počet zobrazení: 4161 | Aktualizováno: 10. 11. 2016