Novák Fest

0 0 0

Název projektu

Novák Fest

Fond Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof
Stručný popis projektu

Dne 16.6.2019 město Příbram pořádalo v nově zrekonstruovaném rekreačním areálu Nový rybník významnou akci s názvem „Novák Fest“. Jedná se o akci navazující na akce „Novák 800“, „Den sportu“ a „Family Fest“, které byly pořádány v předchozích letech v tomto areálu.

Akce „Novák Fest“ byla určená pro děti i celé rodiny. Návštěvníci zde mohli po celý den najít vyžití, které mělo sportovní, kulturní a vzdělávací zaměření. Celý areál byl rozdělený do 5 zón – adrenalinová, vědecká, tvůrčí, sportovní a dětská. Jak názvy napovídají, tak se tvořilo, hrálo a zkoumalo. Využit byl celý areál Nového rybníka včetně přilehlého skateparku a letního kina, kde probíhal celodenní program. Děti si vyzkoušely jednoduché pokusy, různé sportovní disciplíny, mohly si odnést svůj výrobek nebo kulturní zážitek z letního kina. 

Na realizaci akce se aktivně podílely příbramské základní a umělecké školy, sportovní kluby a příspěvkové organizace. Vstup na akci byl zcela zdarma. Připraveno bylo také občerstvení, hudební program, festival lokálních minipivovarů, fotokoutek a další program.

Cílem akce bylo představit dětem a jejich rodičům možnosti volnočasových aktivit města Příbrami. Obyvatelé města mohli shlédnout zajímavý program a případně se i přímo zapojit do jednotlivých aktivit, které byly přichystány.

Celkové výdaje na realizaci projektu 1.155.984,00 Kč
  • způsobilé výdaje
1.155.984,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace 100.000,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 1.055.984,00 Kč
Termín realizace 16.6.2019

 

 Počet zobrazení: 2138 | Aktualizováno: 28. 08. 2019