Osazení odpadkových košů na Svaté Hoře v Příbrami

0 0 0

 

Název projektu Osazení odpadkových košů na Svaté Hoře v Příbrami
KUSK Program na podporu informačních center Středočeského kraje pro rok 2021
Stručný popis projektu

 

Realizací projektu došlo k osazení 4 odpadkových košů v okolí národní kulturní památky poutního místa Svatá Hora. V rámci projektu „Renovace laviček na Svaté Hoře“, který byl úspěšný v participativním rozpočtu v roce 2018, byly osazeny odpadkové koše od firmy mmcité, typ MIU015r – se stříškou určený k zavěšení a MIU215r – se stříškou zabudovaný do země. Jedná se tedy o pokračování a navázání další etapou na revitalizaci tohoto prostoru. Místa vybraná pro osazení se nacházejí v blízkosti Svatohorské kavárny a autobusové zastávky Svatá Hora.

Cílem bylo zatraktivnit a dotvořit okolí národní kulturní památky Svatá Hora, která představuje hlavní turistickou atraktivitu města Příbram.

Národní kulturní památka Bazilika Nanebevzetí Panny Marie Svatá Hora je významný barokní areál a mariánské poutní místo evropského významu. Svatá Hora prošla v roce 2015 velmi rozsáhlou rekonstrukcí. Je jednou ze zastávek Svatojakubské evropské poutní cesty a cyklotrasa č. 8195 vede v bezprostřední blízkosti tohoto poutního areálu. Z tohoto důvodu se město Příbram snaží pravidelně a systematicky přispívat k revitalizaci prostoru v památkové zóně. Zatraktivnění okolního prostředí této památky může nepřímo přispět ke zvýšení její návštěvnosti.

Celkové výdaje na realizaci projektu 73.759,93 Kč
Celková poskytnutá dotace z KUSK 44.167,43 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 29.592,50Kč
Ukončení realizace 02/2022

FotodokumentacePočet zobrazení: 528 | Aktualizováno: 11. 07. 2022