Plán implementace a realizace herní trasy pro mobilní aplikaci

0 0 0

 

Název projektu Plán implementace a realizace herní trasy pro mobilní aplikaci Skryté příběhy
KUSK

Program na podporu informačních center Středočeského kraje pro rok 2021

Tématické zadání: Digitalizace či modernizace informačních center

Stručný popis projektu

 Vytvořením plánu interpretace, který je podkladem pro vytvoření naučných stezek, které propojí hlavní fenomény města Příbram, došlo k vytvoření herní trasy pro geolokační hru využívající mobilních telefonů pod názvem Skryté příběhy. Účelem interpretačního plánu bylo vytvořit ucelený koncept prezentace hlavních témat města ve veřejném prostoru tak, aby bylo možno postupně realizovat fyzické prvky s digitálními a ty se vzájemně doplňovaly. Podstatou koncepce je rozvaha, jak dovést návštěvníky do konkrétních lokalit a atraktivní formou prezentovat zdejší kulturní dědictví.

Venkovní mobilní hry nejsou pro Příbramany žádnou novinkou. Známá je hra Vyšší princip z „dílny“ studentů příbramského gymnázia, která odkazuje na události roku 1942. Nyní se díky projektu Skryté příběhy podíváme dále do historie našeho města, přesněji do roku 1892.  

Příběh Marie v plamenech nás provede městem, kdy nás čeká jedenáct zastavení. Trasa měří 6,7 km a vede z centra Příbrami z Václavského náměstí na náměstí T. G. Masaryka, dále pak Mariánskou ulicí na Březové Hory k Hornickému muzeu. Následně projde přes takzvané Březohorské sídliště ke Kulturnímu domu a pak k areálu Nový rybník. Odtud vede do kopce Svatohorskou alejí na Svatou Horu.  

Hra je určena především dětem od 6 do 13 let. Více informací najdete na webových stránkách města Příbram

Hra vznikla i díky dotaci Středočeského kraje. Aplikace je ke stažení na: App Store a Google play pod názvem Skryté příběhy.

Celkové výdaje na realizaci projektu 108.900,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z KUSK

98.010,00 Kč

Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 10.890,00 Kč
Ukončení realizace 12/2021


Počet zobrazení: 489 | Aktualizováno: 11. 07. 2022