Podpora akceschopnosti JSDHO Příbram - Březové Hory

0 0 0

 

Název projektu Vybavení jednotky SDH Příbram - Březové Hory
Program Program 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS.
Stručný popis projektu

Předmětem projektu je dovybavení jednotky SDH Příbram - Březové Hory věcnými prostředky požární ochrany. Vzhledem k předurčenosti jednotky k zásahům u dopravních nehod, budou pořízeny podkládací klíny a prahová opěrka. Dále bude jednotka dovybavena ručními svítilnami, přenosnými LED reflektory a polohovacími pásy. Jednotka úzce spolupracuje s Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, územní odbor Příbram. Krajským operačním a informačním střediskem je pravidelně vysílána k zásahům proti požárům včetně záchranných a likvidačních prací a stala se tak nepostradatelnou součástí integrovaného záchranného systému. V roce 2021 byla jednotka vyslána celkem k 110 zásahům a v roce 2022 k 129 zásahům.

Nákupem uvedených věcných prostředků dojde k doplnění vybavení jednotky a zvýšení její akceschopnosti.

 

Celkové výdaje na realizaci projektu 102.109,00 Kč
Celková poskytnutá dotace  81.687,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů)  20.422,00 Kč
Ukončení realizace 15/2023

 

 Počet zobrazení: 173 | Aktualizováno: 25. 08. 2023