Podpora akceschopnosti JSDHO Příbram - Březové Hory

0 0 0

 

Název projektu Podpora akceschopnosti JSDHO Příbram - Březové Hory
KUSK Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
Stručný popis projektu

 

Předmětem projektu je dovybavení jednotky SDH Příbram - Březové Hory osobními ochrannými pracovními prostředky, konkrétně zásahovými obleky. Jedná se o komplet, který se skládá ze zásahových kalhot a kabátu s označením „HASIČI“. Získané finanční prostředky budou dále použity na dovybavení jednotky SDH komunikační technikou – ručními radiostanicemi. Jednotka úzce spolupracuje s Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, územní odbor Příbram. Oddělením krajského operačního a informačního střediska je pravidelně vysílána k zásahům proti požárům včetně záchranných a likvidačních prací a stala se tak nepostradatelnou součástí integrovaného záchranného systému. V roce 2020 byla jednotka vyslána celkem k 71 zásahům a v roce 2021 k 110 zásahům.

Nákupem uvedených osobních ochranných pracovních prostředků dojde k doplnění vybavení jednotky a zvýšení její akceschopnosti.

 

Celkové předpokládané výdaje na realizaci projektu 114.519,00 Kč
Předpokládaná výše poskytnuté dotace z KUSK 91.615,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 22.904,00 Kč
Ukončení realizace 12/2022

 Počet zobrazení: 510 | Aktualizováno: 11. 07. 2022