Podpora Senior Pointu

0 0 0

 

Název projektu Podpora Senior Pointu
Fond Středočeský Humanitární fond
Stručný popis projektu

Město Příbram má přibližně 32.000 obyvatel - z toho cca 4.000 seniorů, z nichž někteří jsou organizovaní, někteří nikoliv. Projekt Senior Point podporuje život všech seniorů a sjednocuje lokální nabídky aktivit pro osoby starší 55 let. Na kontaktním místě působí vyškolený pracovník, poskytující seniorům informace z oblasti bezpečnosti, sociální a bytové problematiky, prevence a volnočasových aktivit. Senior Point je zároveň pořadatelem některých aktivit typu exkurse, přednášky nebo návštěvy divadel a zajišťuje vzdělávání a přednáškovou činnost pro klienty kontaktního místa. Senior Point v Příbrami je umístěn v budově bývalé 8. ZŠ na ulici Žežická 193, k dispozici je i klubovna pro seniory. Náklady projektu se týkají především provozních nákladů na energie, nájem a kancelářské potřeby.

Celkové výdaje na realizaci projektu 1.283.000,00 Kč
  • způsobilé výdaje
1.283.000,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace 100.000,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 1.183.000,00 Kč
Termín realizace 01/2017 - 12/2017

 Počet zobrazení: 2845 | Aktualizováno: 13. 12. 2017