Příbramská svatohorská šalmaj 2016

0 0 0

 

Název projektu Příbramská svatohorská šalmaj 2016
Fond Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof
Stručný popis projektu

Příbramská svatohorská šalmaj - slavnost hudby, tance, divadla a řemesel je tradiční akce pořádaná již od roku 2007. V roce 2016 se stala tato akce součástí celoročních oslav 800 let od první písemné zmínky o městě Příbram. Letošní již devátý ročník akce, probíhající tradičně na Svaté Hoře, byl doplněn ještě o další program na náměstí T. G. Masaryka.

Oproti minulým ročníkům, které nabízely program vždy jen v jediném dni, v letošním roce akce probíhala ve dvoudenním programu - v pátek 09.09.2016 byla scéna umístěna na náměstí T. G. Masaryka a v sobotu 10.09.2016 se program odehrával na nádvoří Svaté Hory. První den došlo na hudební prezentace příbramských škol, divadelní představení, vystoupení taneční skupiny a obřích loutek, dále přišlo na řadu i ohňové vystoupení. Vedle tradičních vystoupení Souboru svatohorských trubačů nebo Ginevry mohli diváci v pátek nově zhlédnout například videomapping.  V pátek akce probíhala od 11:00 h do 23:00 h.

V sobotu 10.09.2016 se na nádvoří Svaté Hory uskutečnil tradiční program složený z divadelních, hudebních a kejklířských vystoupení, součástí byla i ukázka dobových tanců a šermířů. Program v tento den trval od 10:00 h do 23:00 h. V rámci areálu bylo návštěvníkům k dispozici tržiště s ukázkami tradičních řemesel. Z centra města byl v sobotu vypraven historický průvod, během dne byla zajištěna doprava mezi náměstím T. G. Masaryka a Svatou Horou.

V oba dva dny byl připraven i bohatý doprovodný program např. dobové atrakce, ukázka dravců, střelba z kuše, jízdy kočárem, občerstvení všeho druhu, středověké hry nebo Běh hasičů do Svatohorských schodů. Úplný program celé akce je přílohou zprávy.

Pořádání akce měla na starosti Ginevra music o.s. na základě smluvního vztahu s městem Příbram. Na akci byly vyhotoveny propagační materiály jako letáky, plakáty, billboardy apod., na všech těchto materiálech bylo uvedené logo Středočeského kraje. V průběhu realizace bylo vhodným způsobem prezentováno, že je akce realizována s přispěním Středočeského kraje (viz přílohy).

Akce byla plně kryta z rozpočtu města Příbram, přičemž jejím příjmem bylo vybrané vstupné (cena jednotlivé vstupenky byla 70,- Kč). Vstupné bylo vybíráno pouze v sobotu.

Na páteční den akce na náměstí T. G. Masaryka přišlo odhadem 1.500 - 2.000 diváků. V sobotu na nádvoří Svaté Hory přišlo 2.419 platících diváků, když se započítají také návštěvníci v maskách a děti, kteří měli vstup zadarmo, celkem jich za sobotu bylo odhadem pořadatele kolem 3.000. Za oba dva dny byla účast zhruba okolo 5.000 návštěvníků.

Celkové výdaje na realizaci projektu 884.530,00 Kč
  • způsobilé výdaje
884.530,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace 100.000,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 784.530,00 Kč
Termín realizace 09.09. - 10.09.2017

 Počet zobrazení: 3081 | Aktualizováno: 13. 12. 2017