Příbramská svatohorská šalmaj 2022

0 0 0

 

Název projektu Příbramská Svatohorská šalmaj
KUSK Středočeský Fond kultury a obnovy památek, tematické zadání "Podpora kultury"
Stručný popis projektu

Svatohorská šalmaj je akce, která přitahuje široký zájem veřejnosti, jde o tradiční událost, kterou se město loučí s létem. V roce 2022 se uskuteční již patnáctý ročník a to v termínu 10.09.2022. Stejně jako v minulosti bude program plný dobových kapel, tvořivých dílen, divadelních představení a řemesel. Tato středověká akce láká každý rok více a více návštěvníku nejen z Příbrami, ale z celého kraje.

Na 2 podiích se představí okolo 25 vystupujících kapel, kejklířů, spolků a umělců. Ty doplnilo 40 stánků a stanovišť (lukostřelba, středověká kuchyně, jízda na koních atd.) s tvořivými dílnami (pletení věnců, malování na plátěné tašky, atd.), stánky a workshopy pro děti i dospělé. Program je dramaturgicky uzpůsoben tak, aby zaujal širokou veřejnost všech věkových kategorií. Na vystoupeních se podílí rozliční umělci z řad amatérů i profesionálů, příbramáků i přespolních. Na kulturní program navazuje tržiště, kde řemeslníci předvádějí tradiční, ale i soudobá česká lidová řemesla.

Šalmaj představuje tradiční setkání sousedů a známých v tradičním prostředí Svaté Hory, které se na několik hodin promění ve středověké tržiště, rynk i pódium. Je to příležitost potkat známé, které jste celý rok neviděli a zároveň je akce určena pro veřejnost a všechny věkové kategorie z jiných měst a krajů.

Návštěvníci Příbramské svatohorské šalmaje spojují návštěvu a účast na akci nejen s připomenutím doby středověké, ale také s prohlídkou památného a poutního místa města Příbrami – Svatou Horou.

 

Předpokládané celkové výdaje na realizaci projektu 650.000,00 Kč
Celková požadovaná dotace z KUSK 100.000,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 550.000,00 Kč
Termín realizace 09/2022

 Počet zobrazení: 833 | Aktualizováno: 11. 07. 2022