Vyplňte prosím dotazník zde: https://pribram.eu/dotaznik/web21

Sociálně terapeutické činnosti pro uživatele služby Azylového domu, Terénní pracovník města Příbram 2014

Logo Středočeského kraje

 

Název projektu Sociálně terapeutické činnosti pro uživatele služby Azylového domu
Fond Středočeský Humanitární fond - Sociální oblast
Stručný popis projektu

Azylový dům města Příbram poskytuje sociální službu cílové skupině matek a dětmi ohrožených
sociálním vyloučením. Jejich schopnosti a dovednosti potřebné pro začlenění se do běžného života je třeba v rámci individuálních plánů péče koncepčně podporovat i nad rámec úkonů stanovených dle vyhl. č. 505/2006 Sb., pro azylové domy. Dotace byla využita na osobní náklady na pedagogického pracovníka a na pracovníka zajišťujícího skupinové pracovně výtvarné činnosti, dále pak na provozní náklady spojené s realizací programu podpora rodiny. Tento program je zaměřen na nepřetržitou koncepční podporu cílové skupiny uživatelů služby v rámci sociálně–terapeutických činností, jako je poradenství v oblasti vzdělávání či sociálněprávního poradenství, pracovně-výchovné a výtvarné činnosti s dětmi i dospělými, nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte (např. nácvik jemné motoriky, zlepšení paměti a fantazie, rozšiřování slovní zásoby, nácvik hygienických návyků či slušného chování), poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí.

 

Celkové výdaje na realizaci projektu 253.349,00 Kč
  • způsobilé výdaje
253.349,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace 200.000,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 53.349,00 Kč
Termín realizace 01/2014 - 12/2014

 

Název projektu Terénní pracovník města Příbram 2014
Fond Středočeský Humanitární fond - Sociální oblast
Stručný popis projektu Cílem projektu je zaměřit se na řadu úkolů - od samotného zmapování terénu a problematiky romských menšin a sociálně vyloučených lokalit přes navázání kontaktů a spolupráce s osobami, s jejich skupinami z místní romské komunity, přípravu programů pro osoby sociálně vyloučené nebo sociální exkluzí ohrožené, až po konkrétní pomoc těmto osobám při kontaktu s úřady, sestavování žádostí, řešení jejich bytové situace nebo mapování možnosti uplatnění na trhu práce.
Celkové výdaje na realizaci projektu 169.927,00 Kč
  • způsobilé výdaje
169.927,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace 100.000,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 69.927,00 Kč
Termín realizace 01/2014 - 12/2014

 

Zprávy v tiskuPočet zobrazení: 3250 | Aktualizováno: 16. 04. 2015
Máte náměty ke zlepšení webu pribram.eu?
Vyplňte prosím dotazník zde: https://pribram.eu/dotaznik/web21