Sociálně terapeutické činnosti pro uživatele služby Azylového domu, Terénní pracovník města Příbram 2014

0 0 0

Logo Středočeského kraje

 

Název projektu Sociálně terapeutické činnosti pro uživatele služby Azylového domu
Fond Středočeský Humanitární fond - Sociální oblast
Stručný popis projektu

Azylový dům města Příbram poskytuje sociální službu cílové skupině matek a dětmi ohrožených
sociálním vyloučením. Jejich schopnosti a dovednosti potřebné pro začlenění se do běžného života je třeba v rámci individuálních plánů péče koncepčně podporovat i nad rámec úkonů stanovených dle vyhl. č. 505/2006 Sb., pro azylové domy. Dotace byla využita na osobní náklady na pedagogického pracovníka a na pracovníka zajišťujícího skupinové pracovně výtvarné činnosti, dále pak na provozní náklady spojené s realizací programu podpora rodiny. Tento program je zaměřen na nepřetržitou koncepční podporu cílové skupiny uživatelů služby v rámci sociálně–terapeutických činností, jako je poradenství v oblasti vzdělávání či sociálněprávního poradenství, pracovně-výchovné a výtvarné činnosti s dětmi i dospělými, nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte (např. nácvik jemné motoriky, zlepšení paměti a fantazie, rozšiřování slovní zásoby, nácvik hygienických návyků či slušného chování), poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí.

 

Celkové výdaje na realizaci projektu 253.349,00 Kč
  • způsobilé výdaje
253.349,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace 200.000,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 53.349,00 Kč
Termín realizace 01/2014 - 12/2014

 

Název projektu Terénní pracovník města Příbram 2014
Fond Středočeský Humanitární fond - Sociální oblast
Stručný popis projektu Cílem projektu je zaměřit se na řadu úkolů - od samotného zmapování terénu a problematiky romských menšin a sociálně vyloučených lokalit přes navázání kontaktů a spolupráce s osobami, s jejich skupinami z místní romské komunity, přípravu programů pro osoby sociálně vyloučené nebo sociální exkluzí ohrožené, až po konkrétní pomoc těmto osobám při kontaktu s úřady, sestavování žádostí, řešení jejich bytové situace nebo mapování možnosti uplatnění na trhu práce.
Celkové výdaje na realizaci projektu 169.927,00 Kč
  • způsobilé výdaje
169.927,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace 100.000,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 69.927,00 Kč
Termín realizace 01/2014 - 12/2014

 

Zprávy v tiskuPočet zobrazení: 4377 | Aktualizováno: 16. 04. 2015