Stanoviště pro obytná auta v areálu Nového rybníka

0 0 0

 

Název projektu Stanoviště pro obytná auta v areálu Nového rybníka
KUSK Středočeský Fond podpory cestovního ruchu 2022
Stručný popis projektu

Předmětem projektu bylo provedení celkem 8 odstavných stání pro obytné vozy rozměru 5,0 x 10,0 m a příjezdové komunikace k jednotlivým stanovištím šířky 4,7 m. Část příjezdové komunikace je po zatravněném povrchu, poté je komunikace provedena se zpevněným povrchem z plastové zatravňovací dlažby. K jednotlivým odstavným stáním jsou provedeny pilířky elektro silnoproudu. 

Celkové výdaje na realizaci projektu 8.456.079,00  Kč
Celkové uznatelné výdaje na realizaci projektu 8.456.079,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z KUSK 1.611.728,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 6.844.350,00 Kč
Ukončení realizace 06/2023

 Počet zobrazení: 372 | Aktualizováno: 31. 07. 2023