Svátek seniorů 2017

0 0 0

 

Název projektu Svátek seniorů 2017
Fond Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof
Stručný popis projektu

Město Příbram uspořádalo k příležitosti Mezinárodního dne seniorů oslavu krajského Svátku seniorů. První ročník proběhl ve městě Příbram již v minulém roce, tato akce se sešla s velkým úspěchem, z tohoto důvodu město tuto akci zopakovalo. Svátek seniorů se uskutečnil dne 30.09.2017 a probíhal na náměstí 17. listopadu v Příbrami. Součástí letošních oslav byl tematicky zaměřený program, kde senioři mohli se svými nejbližšími oslavit své stáří a případně se dozvěděli o aktivitách, které pro ně kraj, město a jeho partneři v oblasti seniorské politiky realizují.

Jedním z cílů oslavy svátku seniorů bylo zdůraznit postavení seniorů v naší společnosti, přiblížit široké veřejnosti jejich každodenní život, ukázat jejich nezastupitelnou pozici ve vzájemných vztazích. Akce se zúčastnili senioři i celé rodiny aby společně oslavili svátek naší nejstarší generace a také ukázali, že i senioři se umí bavit. Nedílnou součástí byla také osvětová kampaň na podporu plnohodnotného zapojení seniorů v naší společnosti. Akce byla zahájena místostarostkou Alenou Ženíškovou, ředitelem Oblastní nemocnice Příbram Stanislavem Holobradou a ředitelem Centra sociálních a zdravotních služeb Janem Konvalinkou. V rámci hlavního pódiového programu vystoupil Stanislav Hložek, Heidi Janků, Marcel Zmožek a Milan Pitkin. Proběhlo také vystoupení Bobcats Cherleaders a taneční skupiny TC R.A.K.

Jako doprovodný program bylo připraveno: Senior kavárna – káva a koláček pro seniory zdarma, měření tlaku, BMI, zdravotní stánky (prevence rakoviny, měření znamének, edukace hygieny rukou, měření výdechového CO, nutriční konzultace, apod.), hry pro seniory (trénink paměti, hlavolamy, apod.), prezentace služeb pro seniory, kontaktní místo Senior Point, prezentace Karty seniora města Příbrami, beseda na zdravotní téma: diabetus, nádorové onemocnění a jiné, prezentace proseniorských organizací a aktivit města/kraje, slevy partnerských organizací v místě konání akce (zajištění atraktivních slev v čase a místě konání oslav).

Celkové výdaje na realizaci projektu 136.630.00 Kč
  • způsobilé výdaje
136.630,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace 30.000,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 106.630,00 Kč
Termín realizace 30.09.2017

 Zprávy v tisku

 Počet zobrazení: 2909 | Aktualizováno: 13. 12. 2017