Úhrada škod z povodně 2013

0 0 0

vlajka EU

Výpusť rybníka Dolejší Obora

Název fondu Fond solidarity Evropské unie
Stručný popis akce

V průběhu povodně v červnu roku 2013 došlo ke škodám na majetku města. Byly mj. poškozeny části rybníka Dolejší Obora – v břehové části vznikla nátrž a výpusti rybníka byly poničeny tlakem velkého objemu vody protékající přes toto zařízení. Ihned po povodni město tyto prvotní škody odstranilo, byla opravena břehová nátrž rybníka Dolejší Obora a byly zajištěny výpusti, u kterých hrozilo nebezpečí, že v případě další povodně nebudou schopny regulovat odtok vody z rybníka.

Prostřednictvím účelové dotace z Fondu solidarity EU byly městu Příbram náklady spojené s odstraněním zmiňovaných prvotních škod po povodni zpětně uhrazeny v měsíci březnu 2015.

Celkové výdaje na realizaci opatření 66.571,60 Kč
Celková poskytnutá dotace z FS EU

66.571,60 Kč

Zprávy v tisku

 

FotodokumentacePočet zobrazení: 3868 | Aktualizováno: 17. 04. 2015