Vybavení jednotky SDH Příbram - Březové Hory

0 0 0

 

Název projektu Vybavení jednotky SDH Příbram - Březové Hory
Program Program 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS.
Stručný popis projektu

Předmětem projektu je dovybavení jednotky SDH Příbram - Březové Hory osobními ochrannými prostředky, konkrétně čtyřmi zásahovými obleky. Jedná se o komplety, které se skládají ze zásahových kalhot a kabátu s označením "HASIČI". Nákupem uvedených ochranných prostředků dojde k doplnění vybavení jednotky a zvýšení její akceschopnosti. 

 

Celkové výdaje na realizaci projektu 88.743,82 Kč
Celková poskytnutá dotace 84.306,62 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů)  4.437,20 Kč
Ukončení realizace 05.03.2021

 

 Počet zobrazení: 529 | Aktualizováno: 22. 06. 2022