Zámeček - Ernestinum - odvlhčení obvodových zdí

0 0 0


 

 

 

Název projektu Zámeček - Ernestinum - odvlhčení obvodových zdí
Fond Středočeský Fond kultury a obnovy památek
Stručný popis projektu

Předmětem projektu „Zámeček – Ernestinum – odvlhčení obvodových zdí“ je vybudování drenážního systému pro odvedení dešťových vod z bezprostřední blízkosti většiny obvodových konstrukcí Zámečku – Ernestina a výstavba dešťové kanalizace, na niž budou napojeny stávající dešťové svody.

Tyto jsou v současné době vyvedeny převážně volně na terén, což přispívá k dotaci vody v okolním terénu a následné zvýšené vlhkosti obvodových stěn objektu. Celý projekt se opírá o průzkum sanace vlhkého zdiva budovy, ze kterého vyplývá, že obvodové konstrukce zejména v severní nepodsklepené části přízemí a v suterénu Zámečku – Ernestina jsou vlhkostí zasaženy nejvíce (velmi vysoká až extrémní vlhkost). Vlhkost zdiva zhoršuje kvalitu vzduchu v interiéru budovy a vede k opakovaným poruchám povrchů.

Provedení sanačních opatření je nezbytné z hlediska využívání prostor s vyššími nároky na mikroklima a na hygienickou nezávadnost. 

Celkové výdaje na realizaci projektu 1.209.075,56 Kč
  • způsobilé výdaje
1.209.075,56 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace 350.631,91 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města 858.443,65 Kč
Termín realizace 08/2019 - 11/2019

 

 Zprávy v tisku

 Počet zobrazení: 1579 | Aktualizováno: 02. 01. 2020