Dům č.p.106 (tzv. Zámeček–Ernestinum) v Příbrami–výměna oken–3. etapa

0 0 0

Logo Středočeského kraje

 Pohled na budovu Zámečku

Název projektu Dům č. p. 106 (tzv. Zámeček – Ernestinum) v Příbrami – výměna oken – 3. etapa
Fond Středočeský Fond kultury a obnovy památek
Stručný popis projektu

Jedná se o 3. etapu výměny oken v objektu kulturní památky tzv. Zámečku - Ernestina v Příbrami I/106. V průběhu akce bude demontováno 20 kusů původních, dnes již nevyhovujících oken. Namísto nich budou nainstalována okna nová, zhotovená ze dřeva, ve stejném členění, stejném barevném odstínu (venkovní část - hnědá barva, vnitřní část - bílá barva), s izolačním dvojsklem s okeničkami. Okna určená k výměně se nachází v prostorách Galerie Františka Drtikola, Muzea III. odboje Konfederace politických vězňů ČR.

Vyměněno bude 6 oken v I. patře a 6 oken v II. patře směr ul. Na Příkopech a 6 oken ve II. patře a 2 okna v I. patře směr k restauraci Švejk. Montáž oken zahrnuje veškeré stavební práce, včetně osazení parapetů a likvidace oken původních.

Celkové výdaje na realizaci projektu 406.844,35 Kč
  • způsobilé výdaje
406.844,35 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace 325.475,48 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 81.368,87 Kč
Termín realizace 09/2016 – 11/2016


Počet zobrazení: 3625 | Aktualizováno: 06. 10. 2016