Zažijte to znovu (oslava výročí vzniku republiky)

0 0 0

Název projektu

Zažijte to znovu (oslava výročí vzniku republiky)

Fond Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof
Stručný popis projektu

Město Příbram připravilo v rámci oslav 100. výročí založení Československé republiky řadu akcí. Jednou z nich byl projekt „Zažijte to znovu“. Cílem projektu bylo připomenout a unikátním způsobem oslavit výročí vzniku republiky.

Termín  konání akce byl 24.10.2018, a to z důvodu, že na tento den se současně konaly oficiální oslavy 100. výročí založení samostatné republiky, tj. sázení lípy, pietní akt kladení věnců k památníku u budovy Zámečku - Ernestinum a na náměstí J. A. Alise na Březových Horách a slavnostní varhanní koncert na Svaté Hoře. Projekt „Zažijte to znovu“ se tak stal součástí oslav 100. výročí ČSR v Příbrami.

Projekt byl celodenní a probíhal v prostoru náměstí T.G. Masaryka. V dopoledních hodinách byl určen pro žáky příbramských základních a středních škol a v odpoledních hodinách široké veřejnosti. V rámci projektu si děti mohly vyzkoušet vyučovací hodinu s panem učitelem v obecné škole včetně dobových kulis a lavic, které byly zapůjčené z barrandovských filmových ateliérů. Lidé mohli navštívit stylovou prvorepublikovou kavárnu a ochutnat tak kávu a oblíbené moučníky T. G. Masaryka. K vidění byla ukázka vývoje bankovky a její reálné hodnoty v čase, návštěvníci shlédli příklady, co si za dané bankovky mohli tehdy koupit. Součástí akce se také stala 3D realita, která umožnila zájemcům seznámit se s událostmi, které vedly ke vzniku republiky, počínaje předvečerem 28. října a konče příjezdem prezidenta Masaryka v prosinci 1918 do Prahy. Zájemci také mohli zažít virtuální projížďku tehdejší Prahou. K vidění byly i historické exponáty (např. automobil značky Laurin&Klement).

Součástí tohoto dne byl i doprovodný pódiový program. V dopoledních hodinách vystoupili žáci příbramských základních a uměleckých škol. Odpoledne navázal program, který stylově odpovídal duchu první republiky.

 

Celkové výdaje na realizaci projektu 469.420,00 Kč
  • způsobilé výdaje
469.420,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace 100.000,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 369.420,00 Kč
Termín realizace 24.10.2018

 

 Počet zobrazení: 2009 | Aktualizováno: 09. 01. 2019