Vyhlášky zastupitelstva města

0 0 0

 

Zde naleznete platné obecně závazné vyhlášky zastupitelstva města Příbram ke stažení ve formátu pdf.

 

Obecně závazná vyhláška č. 6/2021

Obecně závazná vyhláška č. 6/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 5/2021

Obecně závazná vyhláška č. 5/2021 ze dne 08.11.2021, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky

Obecně závazná vyhláška č. 4/2021

Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o změně obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o nočním klidu

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 ze dne 29. března 2021, o místním poplatku z pobytu

 

Obecně závazná vyhláška č. 13/2019

Obecně závazná vyhláška č. 13/2019 ze dne 16. prosince 2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Grafická příloha k OZV č. 13/2019

 

Obecně závazná vyhláška č. 10/2019

Obecně závazná vyhláška č. 10/2019 ze dne 16. prosince 2019, o místním poplatku ze psů

  

Obecně závazná vyhláška č. 8/2019

Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 ze dne 9. září 2019 o regulaci provozování hazardních her

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 ze dne 28. ledna 2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 ze dne 28. ledna 2019, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství a ochraně veřejné zeleně

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 ze dne 24.04.2017 o stanovení školského obvodu mateřských škol zřízených městem Příbram

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Příbram 

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 ze dne 5. září 2016 o stanovení školského obvodu základních škol zřízených městem Příbram 

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se vydává Požární řád města Příbram 

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 ze dne 29.06.2015, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 

 Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 ze dne 29.06.2015, o znaku a vlajce města Příbram
OZV č. 3/2015 Příloha č. 1

 Obecně závazná vyhláška č. 3/2006

OZV č. 3/2006 o závazných částech Regulačního plánu Příbram, Sázky - Barandov

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2005

OZV č. 4/2005, kterou se vyhlašuje závazná část regulačního plánu městské části Příbram - Žežice

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004

OZV č. 1/2004 - Vyhláška o zřízení Městské policie Příbram

 Počet zobrazení: 19090 | Aktualizováno: 12. 01. 2022