Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Vyhlášky zastupitelstva města

 

Zde naleznete platné obecně závazné vyhlášky zastupitelstva města Příbram ke stažení ve formátu pdf.

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška č. 13/2019

Obecně závazná vyhláška č. 13/2019 ze dne 16. prosince 2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Grafická příloha k OZV č. 13/2019

 

Obecně závazná vyhláška č. 12/2019

Obecně závazná vyhláška č. 12/2019 ze dne 16. prosince 2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Obecně závazná vyhláška č. 11/2019

Obecně závazná vyhláška č. 11/2019 ze dne 16. prosince 2019, o místním poplatku z pobytu

 

Obecně závazná vyhláška č. 10/2019

Obecně závazná vyhláška č. 10/2019 ze dne 16. prosince 2019, o místním poplatku ze psů

 

Obecně závazná vyhláška č. 9/2019

Obecně závazná vyhláška č. 9/2019 ze dne 16. 12. 2019 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky

Příloha k OZV č. 9/2019

 

Obecně závazná vyhláška č. 8/2019

Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 ze dne 9. září 2019 o regulaci provozování hazardních her

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 ze dne 28. ledna 2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 ze dne 28. ledna 2019, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství a ochraně veřejné zeleně

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 ze dne 24.04.2017 o stanovení školského obvodu mateřských škol zřízených městem Příbram

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Příbram 

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 ze dne 5. září 2016 o stanovení školského obvodu základních škol zřízených městem Příbram 

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se vydává Požární řád města Příbram 

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 ze dne 29.06.2015, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 ze dne 29.06.2015, o znaku a vlajce města Příbram
OZV č. 3/2015 Příloha č. 1

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2006

OZV č. 3/2006 o závazných částech Regulačního plánu Příbram, Sázky - Barandov

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2005

OZV č. 4/2005, kterou se vyhlašuje závazná část regulačního plánu městské části Příbram - Žežice

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004

OZV č. 1/2004 - Vyhláška o zřízení Městské policie Příbram

 Počet zobrazení: 12548 | Aktualizováno: 07. 01. 2020