Zrušující vyhlášky

0 0 0

Zrušující vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 ze dne 28. ledna 2019, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 ze dne 19.12.2001, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komuálních odpadů na území města Příbram včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 ze dne 19.03.2018, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 ze dne 16. prosince 2014, o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram

Obecně závazná vyhláška č. 8/2016

Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 ze dne 05.09.2016, o zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2004 ze dne 26.05.2004 Řád veřejného pohřebiště

 

Obecně závazná vyhláška č. 7/2016

Obecně závazná vyhláška č. 7/2016 ze dne 14.11.2016, o zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 9/2015 ze dne 21.12.2015, stanovující požadavky pro umísťování informačních, reklamních a propagačních zařízení na území města Příbrami

 

Obecně závazná vyhláška č. 6/2016

Obecně závazná vyhláška č. 6/2016 ze dne 10. října 2016, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze vstupného

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, o pronajímání náhradních bytů

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 ze dne 29.06.2015, o zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 18/2003 ze dne 19.11.2003 o zásadách pro užívání znaků a praporu města Příbram

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2003, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků č. 2

 

Obecně závazná vyhláška č. 6/2005

Obecně závazná vyhláška č. 6/2005, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 stanovující podmínky pro prodej a použití zábavné pyrotechniky na území města Příbram

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se zrušuje vyhláška č. 13/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a klubůPočet zobrazení: 4859 | Aktualizováno: 17. 02. 2017