Bankovní spojení

0 0 0
  • číslo účtu 60038-521689309/0800 u ČS, a. s. - na tento účet platí občané poplatky ze psů
  • číslo účtu 981224-521689309/0800 u ČS, a. s. - na tento účet platí občané splátky půjček z fondu FOM (Fond modernizace a oprav bytového fondu na území města)
  • číslo účtu 50016-521689309/0800 u ČS, a. s. - na tento účet platí občané nájemné z městských bytů a nebytových prostor, které spravuje Městská realitní kancelář Příbram ( tj. nájemné za byty a nebytové prostory a úhrady služeb s pronájmem spojených)
  • číslo účtu 60011-521689309/0800 u ČS, a. s. - na tento účet platí občané nájem z pozemků
  • číslo účtu 19-521689309/0800 u ČS, a. s - na tento účet platí občané úhrady za prodej bytů, pozemků, správní a místní poplatky (např. poplatky za stavební povolení, živnostenské listy, ověřování listin, zábor veřejného prostranství, parkovné, z ubytovací kapacity, ze vstupného a tombol, z výherních hracích přístrojů, pokuty uložené v pravomoci obce)
  • číslo účtu 1783-521689309/0800 u ČS, a. s. - na tento účet platí občané poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu


Počet zobrazení: 7673 | Aktualizováno: 12. 03. 2014