Důvod a způsob založení

0 0 0

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Město Příbram je obcí ve smyslu čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Město Příbram je územním společenstvím občanů, které má vlastní majetek, vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Město Příbram spravuje své záležitosti samostatně.

Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy ve správním obvodu, za podmínek stanovených zákony.


Související právní předpisy:Počet zobrazení: 5853 | Aktualizováno: 12. 03. 2014