Žádosti o informace

0 0 0

Žadatelem o informace je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

Žádosti o informace se podávají ústně nebo písemně, včetně dálkového přístupu. Možností dálkového přístupu pro účel tohoto zákona je přístup k informaci neomezeného okruhu žadatelů pomocí sítě nebo služby elektronických komunikací.

V případě osobního podání nebo písemné žádosti v listinné podobě musí být doručena či zaslána na adresu:
Město Příbram
Městský úřad Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram I

Elektronicky podaná žádost musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny e-podatelna@pribram-city.cz nebo prostřednictvím datové schránky 2ebbrqu.

Informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Informací podle tohoto zákona není počítačový program.Počet zobrazení: 5963 | Aktualizováno: 11. 03. 2014