Koncepce cestovního ruchu města Příbram

0 0 0

 

Město Příbram si v letošním roce nechalo zpracovat Koncepci cestovního ruchu, která představuje střednědobý strategický dokument pro rozvoj turismu v našem městě a jeho blízkém okolí.

 

Hlavním cílem koncepce je na základě analýzy současného stavu cestovního ruchu na území města Příbrami stanovit strategický rámec zahrnující cíle, opatření, aktivity a konkrétní projekty, které přispějí ke koncepčnímu rozvoji našeho města. Inspirací pro rozvoj města Příbrami jsou obdobné turistické destinace městského turismu. 

V případě zájmu o zpracovanou koncepci, která stanovuje základní cíle rozvoje cestovního ruchu v našem městě, máte možnost si ji přečíst zde.

K této koncepci můžete přispět svými poznatky a připomínkami k zapracování, které můžete posílat do 20. září 2020 na adresu koncepce@pribram.eu.

 Počet zobrazení: 2429 | Aktualizováno: 11. 09. 2020