Technické služby města Příbrami, příspěvková organizace

0 0 0

příspěvková organizace města Příbram

Čs. armády 6, Příbram IV, 261 01
IČO: 00068047
Spisová značka: Pr 1384 vedená u Městského soudu v Praze

 

Kontakt:

Ředitelka: Ing. Irena Hofmanová
E-mail: info@ts-pb.cz
Telefon: 318 621 426  

TS Příbram

 

 

Organizace poskytuje městu celé spektrum služeb. Veškeré aktuální informace jsou dostupné na www.ts-pb.cz. Pro rychlou komunikaci s TS jsou na webových stránkách vpravo nahoře ikony OZNAMUJI (oranžová) a POTŘEBUJI (zelená).

Nejdůležitější odkazy:  
Správa hřbitovů  
Zimní údržba komunikací (obsahuje Závazný plán zimní údržby na období 2016-2020, Formulář k žádosti o odškodnění za úraz na neošetřené komunikaci)
Psí útulek Lazec
Sběrný dvůr a Městská kompostárna
Reklama na sloupech veřejného osvětlení
Svoz odpadů (obsahuje objednávku svozu pro právnické osoby, objednávku vekoobjemového kontejneru pro fyzické osoby, QR kód aplikace pro hlášení plných kontejnerů tříděného odpadu)
 
 Počet zobrazení: 21725 | Aktualizováno: 16. 11. 2022