Technické služby města Příbrami, příspěvková organizace

příspěvková organizace města Příbram

Kontakt:
Ing. Pavel Mácha
tel.: 318 621 426 
Čs. armády 6, Příbram IV
www.ts-pb.cz

Příspěvková organizace TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBRAMI poskytuje městu celé spektrum služeb.
Veškeré aktuální informace jsou dostupné na www.ts-pb.cz
Pro rychlou komunikaci s TS jsou na webových stránkách vpravo nahoře ikony OZNAMUJI (oranžová) a POTŘEBUJI (zelená).

Nejdůležitější odkazy:  
Správa hřbitovů  
Zimní údržba komunikací (obsahuje Závazný plán zimní údržby na období 2016-2020, Formulář k žádosti o odškodnění za úraz na neošetřené komunikaci)
Psí útulek Lazec
Sběrný dvůr a Městská kompostárna
Reklama na sloupech veřejného osvětlení
Svoz odpadů (obsahuje objednávku svozu pro právnické osoby, objednávku vekoobjemového kontejneru pro fyzické osoby, QR kód aplikace pro hlášení plných kontejnerů tříděného odpadu)
 
 Počet zobrazení: 15053 | Aktualizováno: 27. 07. 2020